Opleiding tot yogadocent(e)

Deze opleiding is bedoeld voor eenieder die zich wil verdiepen in de yoga. Het gaat hierbij om je eigen ervaring en het eventueel lesgeven vanuit je eigen ervaring.
Yoga betekent vereniging met het allerhoogste, opgaan in het Al.  Het is bij deze opleiding dan ook de bedoeling dat je volledig je proces aangaat. Dit houdt in dat je je bewust gaat bewegen naar oorspronkelijkheid. Je gaat je losmaken van oude patronen zodat je helder kunt zijn en leven in het NU!
Je verplaatst je aandacht van het zelf naar het ZELF, met andere woorden je transformeert je persoonlijkheid. Je leert overgave.

Iedereen is op zijn eigen manier bezig met spiritualiteit. Je eigenheid is wat voorop staat in deze opleiding. Ik maak geen kloon van je en doceer geen dogma, je kunt gewoon je eigen vorm van yoga integreren/ontdekken.

Je leert de asana's te ervaren en te corrigeren , het herkennen van blokkades (in jezelf en bij een ander). Je leert op een dieper niveau te ontspannen en je leert  meditatie. Je leert ook iets over shiatsu, met name de samenhang tussen organen en emotie en het diagnosticeren van verstoringen in de energiestroom.

De opleiding is praktijkgericht, het gaat uiteindelijk om wat je doet en wie je bent. Je bent zelf verantwoordelijk voor je kennis van de theorie en de filosofie, je kiest zelf wat je leest. Uiteraard word je daar wel in ondersteund en gestimuleerd.

Leertherapie is een onderdeel van de opleiding. Dit betekent het ondergaan van massagetherapie met als doelstelling bewustwording van lichaam en geest en eventuele knelpunten daarin. Ingang voor de therapie kan zijn: alles wat je tegenkomt tijdens de opleiding of in het dagelijks leven.

Het is een intensieve opleiding die veel persoonlijke inspanning vergt. Er wordt van je gevraagd je voedingspatronen te onderzoeken, de asana's thuis te oefenen en dagelijks te mediteren.

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit twee á drie docentenlessen per maand huiswerk en vijf sessies leertherapie per jaar.

Nadat je de opleiding en je proces met succes hebt doorlopen ontvang je een certificaat van vakbekwaamheid. Je bent dan in staat om zelfstandig les te geven en mag jezelf dan een yogi(ni) noemen.
lees verder »

Het Onbewuste, Ereprijsstraat 199, 3765 AH Soest
www.hetonbewuste.nl, info@hetonbewuste.nl, tel.: 06-26258845,
fax.: 084-714 5779, giro 5355393 t.n.v. Het Onbewuste
k.v.k. 55289061, B.T.W. nummer NL851641167B01