free responsive website templates

MUKTEE VOOR HET BEDRIJFSLEVENMuktee sessies vinden plaats met een individu of met een groep.
Er kan met verschillende technieken gewerkt worden. Afhankelijk van de vraag werk ik met sjamanistisch reizen en/of yoga.

Het doel hierbij is om mensen op een dieper niveau op elkaar af te stemmen zodat:

-de cohesie van de groep versterkt wordt
-je vanuit je eigen visie de ander zijn visie kan accepteren; er ontstaat meer begrip voor elkaar
-er creatieve processen op gang gebracht kunnen worden
-er gedeeld wordt in een gemeenschappelijke energie; er ontstaat meer saamhorigheid en er wordt meer samen gedeeld
-de energie op hetzelfde doel gericht kan worden; alle neuzen staan dezelfde kant op
-er teamvorming plaatsvindt waarbij ieders individuele creativiteit volledig ingezet kan worden

Kortom, er kan beter en effectiever gewerkt worden waarbij elk teamlid zich gezien en gehoord voelt en hierdoor beter functioneert.

Mochten er individuele sessies nodig zijn met een teamlid dan richten deze zich met name op:

-het verlichten van stress
-het hervinden van de creativiteit