Opleiding tot yogadocent(e)

Persoonlijke begeleiding
In de loop van de opleiding maakt de cursist een persoonlijke ontwikkeling door.
Door de combinatie van onderricht, studie en oefening krijgt men een dieper inzicht in zichzelf. Om dit proces te begeleiden zal elke cursist tenminste één keer per studiejaar een persoonlijk gesprek hebben met de docent, dit kan de leertherapie zijn, waarbij eventuele hindernissen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het initiatief voor een tussentijds onderhoud dient in principe uit te gaan van de cursist.

Toelatingseisen

Met alle kandidaten vindt voor toelating een persoonlijk gesprek plaats.

Opleidingsduur

De totale duur van de opleiding bedraagt 2 jaar. Er zijn 24 lesdagen per jaar.

Lesgeld

De kosten voor deze opleiding - uitgezonderd opgegeven literatuur en leermiddelen bedragen €2200 per jaar, inclusief theoriemateriaal en consumpties (thee en versnapering). (bij betaling in een keer €2100) Bij aanmelding dient hiervan €600 te worden aanbetaald. Voor de betaling van het restant van het lesgeld bestaan twee mogelijkheden:

  1. Op of voor de eerste lesdag dient  €1500,- te worden voldaan.
  2. Je betaalt een maandelijks bedrag van € 200,- maandelijks opeenvolgend, tot het volledige bedrag is betaald.
 
Certificaat
Aan het einde van de opleiding wordt een certificaat afgegeven aan de cursisten die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Hiertoe dient voor het eind van de opleiding een proeve van bekwaamheid te worden afgelegd, daarnaast zal gedurende de opleiding worden gelet op inzet en houding, die de uitslag mede bepalen.

 

data en kosten »Het Onbewuste, Ereprijsstraat 199, 3765 AH Soest
www.hetonbewuste.nl, info@hetonbewuste.nl, tel.: 06-26258845
fax.: 084-714 5779, giro 5355393 t.n.v. Het Onbewuste
k.v.k. 55289061, B.T.W. nummer NL851641167B01