De natuurlijke emoties

Example frontpage image Verdriet is een natuurlijke emotie. Het is dat deel van jou dat het je mogelijk maakt afscheid te nemen wanneer je geen afscheid nemen wilt; om de droefheid in je uit te drukken - er uit te duwen, uit te drijven - als je een vorm van verlies ondergaat. Dat kan het verlies van een geliefde zijn of het verlies van een contactlens.
Als je de gelegenheid krijgt je verdriet uit te drukken, raak je het kwijt. Kinderen die toestemming krijgen om verdrietig te zijn wanneer ze dat voelen, zullen als volwassenen heel gezond met verdriet kunnen omgaan en er dan gewoonlijk erg snel overheen komen.
Kinderen die te horen krijgen: 'Kom, kom, niet huilen', vinden het als ze volwassen zijn moeilijk om te huilen. Er is ze tenslotte hun hele leven verteld dat ze niet moeten huilen. Dus onderdrukken ze hun verdriet.
Voortdurend onderdrukt verdriet leidt tot chronische depressie, een erg onnatuurlijke emotie.
Er zijn mensen die uit chronische depressie gemoord hebben. Er zijn oorlogen door begonnen, staten door verwoest.
Boosheid is een natuurlijke emotie. Het is het gereedschap waarmee je 'Nee, bedankt' kunt zeggen. Het hoeft niet gewelddadig te zijn en hoeft niemand ooit te schaden.
Als kinderen de kans krijgen hun boosheid uit te drukken, kunnen ze daar in hun volwassen leven heel gezond mee omgaan en er daarom ook erg snel overheen komen.
Als kinderen het gevoel krijgen dat boosheid niet goed is - dat het verkeerd is om deze te laten zien en dat ze zich eigenlijk niet eens boos mogen voelen - zullen ze het als volwassenen moeilijk hebben om op een gepaste manier met hun boosheid om te gaan.
Voortdurend onderdrukte boosheid wordt woede, een erg onnatuurlijke emotie. Er zijn mensen die uit woede gemoord hebben. Er zijn oorlogen door begonnen, staten door verwoest.
Afgunst is een natuurlijke emotie. Het is wat een vijfjarige voelt als hij net als zijn zusje bij de deurknop wil kunnen komen of net als haar wil kunnen fietsen. Afgunst is de natuurlijke emotie die je ertoe aanzet om het nog eens te proberen; nog harder te proberen; net zo lang door te gaan tot je slaagt. Het is heel gezond afgunstig te zijn, heel natuurlijk. Als kinderen hun afgunst mogen uitdrukken, hebben ze er in hun volwassen leven een gezonde houding tegenover en kunnen ze daarom snel over hun afgunst heen groeien.
Kinderen die het gevoel gegeven wordt dat het verkeerd is om afgunstig te zijn - dat het verkeerd is om er uitdrukking aan te geven en dat het zelfs verkeerd is om het te voelen - zullen het als volwassene moeilijk krijgen om er op een gepaste manier mee om te gaan. Voortdurend onderdrukte afgunst wordt jaloezie, een erg onnatuurlijke emotie. Er zijn mensen die uit jaloezie gemoord hebben. Er zijn oorlogen door begonnen, staten door verwoest.
Angst is een natuurlijke emotie. Baby's worden met twee angsten geboren: de angst om te vallen en de angst voor harde geluiden. Alle andere angsten zijn aangeleerd, zijn het kind vanuit de omgeving aangereikt, zijn geleerd door zijn ouders. Het doel van natuurlijke angst is om voorzichtigheid te leren. Voorzichtigheid is een stuk gereedschap waarmee je je lichaam in leven kunt houden. Het is een uitvloeisel van liefde. Liefde voor het Zelf.
Kinderen die het gevoel krijgen dat angst niet goed is - dat het verkeerd is om het te laten zien en dat het zelfs verkeerd is om je bang te voelen - zullen het als volwassene moeilijk krijgen om op een gepaste manier met angst om te gaan.
Voortdurend onderdrukte angst wordt paniek, een erg onnatuurlijke emotie. Er zijn mensen die uit paniek gemoord hebben. Er zijn oorlogen door begonnen, staten door verwoest.
Liefde is een natuurlijke emotie. Als het een kind toegestaan wordt uitdrukking te geven aan liefde, en als het liefde ontvangt op een normale en natuurlijke manier, onbegrensd en onvoorwaardelijk, zonder remming of schaamte, heeft het verder niets meer nodig. Want de vreugde van op deze manier gegeven en ontvangen liefde is genoeg op zich. Maar liefde die aan voorwaarden gebonden is, die beperkt wordt, aan regels en voorschriften is gebonden, aan rituelen en voorbehouden, die gecontroleerd wordt, gemanipuleerd of onthouden, die wordt onnatuurlijk. Kinderen die het gevoel krijgen dat hun natuurlijke liefde niet goed is - dat het verkeerd is om er uitdrukking aan te geven en dat ze eigenlijk zelfs geen liefde mogen voelen - zullen het in hun volwassen leven moeilijk krijgen om op een goede manier met liefde om te gaan.
Voortdurend onderdrukte liefde wordt bezitterigheid, een erg onnatuurlijke emotie. Er zijn mensen die uit bezitterigheid gemoord hebben. Er zijn oorlogen door begonnen, staten door verwoest.
Zo komt het dat wanneer natuurlijke emoties onderdrukt worden, ze onnatuurlijke reacties oproepen. En meestal onderdrukken mensen hun natuurlijke emoties. Toch zijn het je vrienden. Het zijn geschenken. Het zijn je goddelijke gereedschappen waarmee je je ervaring vorm kunt geven.
Je krijgt deze gereedschappen bij je geboorte mee. Ze zijn bedoeld om je te helpen het leven aan te kunnen.

Uit het derde gesprek met God

Het Onbewuste, Ereprijsstraat 199, 3765 AH Soest
www.hetonbewuste.nl, info@hetonbewuste.nl, tel.: 06-26258845,
fax.: 084-714 5779, giro 5355393 t.n.v. Het Onbewuste
k.v.k. 55289061, B.T.W. nummer NL851641167B01